URLOP Z DZIECKIEM – ZABEZBIECZENIE KONTAKTÓW

Jeżeli jeden z rodziców nie wyraża zgody na zabranie dziecka na wakacje, jest jeszcze czas, aby spróbować złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów w zaplanowanym terminie urlopu. Taki wniosek najlepiej zawrzeć we wniosku o uregulowanie/ zmianę kontaktów, ewentualnie jako odrębne pismo w sprawie już wszczętej.

Co załączyć do wniosku o zabezpieczenie ?

Do wniosku o zabezpieczenie kontaktów w czasie wakacji najlepiej załączyć dokumenty potwierdzające rezerwację wyjazdu, bilety lotnicze, itp. Dziecko ma prawo do spędzania czasu z obojgiem rodziców, w tym także wyjazdów wakacyjnych, które są przecież dla niego rozrywką i atrakcją. Opłata sądowa od wniosku o zabezpieczenie wynosi 100 zł. Jeśli wniosek o zabezpieczenie został zawartych we wniosku o uregulowanie/zmianę kontaktów, opłacie sądowej podlega tylko wniosek inicjujący postępowanie o kontakty.

Jak wyegzekwować kontakty w czasie wakacji letnich?

Jeżeli kontakty zostały już ustalone, ale nie są realizowane, pomocny i mobilizujący dla drugiego rodzica, może okazać się wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty za każdy niezrealizowany kontakt. Konsekwencją niestosowania się do tego orzeczenia będzie konieczność uiszczania na rzecz uprawnionego do kontaktów ustalonej przez sąd kwoty za każdy niezrealizowany kontakt.

Przepisy prawne

Zgodnie z art.  113 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

„§  1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§  2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”

Zgodnie z art.  59815 Kodeksu Postępowania Cywilnego:

” § 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

§  2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§  3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.”

Jako adwokat specjalizuję się przede wszystkim w prawie rodzinnym, a moja kancelaria zajmuje się sprawami o kontakty z dziecmi.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *